torsdag 13 oktober 2011

Vi kan lösa krisenDet går att lösa våra ekonomikriser här kommer  lösningen
 penningmängd / medeltimlönen =  arbetstimmar 
Nationalekonomi är en ekvation p/m=a
 


Ekvation lite allmän info
Ekvation ex 12/6=2 talen kan även byta plats 12/2=6   http://sv.wikipedia.org/wiki/Ekvation
Ekvationen fungerar på samma sätt som ohms lag i elläran U/I=R (spänning / ström = resistans)  den matematiska formeln är samma. http://sv.wikipedia.org/wiki/Ohms_lag 
 
Dagens ekonomiteorier har inte helt kunnat förklara hur ekonomin fungerar, min ekvation förklarar det på ett  enkelt sätt, ekonomin fungerar som ohms lag vi kan därför styra ekonomin.

Nationalekonomi en ny matematisk modell
penningmängd / medeltimlönen =  arbetstimmar 
                                                                     p/m=a


Ekvationens giltighet kan testas teoretiskt.
Ekvationen kan vara lättare att förstå om vi tar bort varorna och bara tänker oss tjänster (arbetstid) som är det som produceras.
Självhus hållning före pengarnas uppkomst då räfsade alla sina löv själva, ingen kunde bli arbetslös dom kunde räfsa så mycket dom ville, 8 timmars arbetsdag kunde man få om man bara ville.
Senare så började vi byta tjänster (arbetstid) med varandra
A räfsar löv hos B
B räfsar löv hos A
Dom byter arbetstid med varandra och dom kan byta så mycket arbetstid som helst med varandra INGET hindrar dom att byta arbetstid, dom kan byta 5 timmar med varandra och om dom vill kan dom byta 8 eller 10timmar med varandra.
Sen införs pengar (betalningsmedel), dom kan som förut byta precis hur mycket arbetstid dom vill med varandra så länge bara ekvationen följs, men följs inte ekvationen så går det inte att byta arbetstid.
1600kr i penningmängd införs (betalningsmedel) och delas mellan A och B, dom har nu fysiskt 800kr vardera i sina händer.
Ekvationen ser ut så här   1600/16=100
Penningmängden är 1600kr
Arbetstimmarna är person A 8 timmar + person B 8 timmar =16 arbetstimmar totalt.
Timlönen är 100kr/t

A räfsar löv hos B 8timmar a 100kr/t
B räfsar löv hos A 8timmar a 100kr/t
A har 800kr i handen och köper 8 timmars lövräfsning a 100kr/t av B för 800kr
B har 800kr i handen och köper 8 timmars lövräfsning a 100kr/t av A  för 800kr
Nästa dag så har dom fortfarande fysiskt 800kr i sina händer så dom kan fortsätta byta arbetstid med varandra i oändlighet, Ingen arbetslöshet kan uppstå.
Men om dom vill öka sin arbetstid till 10 timmar så måste dom öka penningmängden till 2000kr
2000/20=100
men dom kan fortsätta att byta arbetstid med varandra i all oändlighet.
Dom kan även börja byta lövräfsningen  med C om dom ökar penningmängden till 2400kr
(24 arbetstimmar * 100kr timlönen blir 24*100= 2400) 24 arbetstimmar delat på 3 personer ger dom 8 timmars arbetsdag
2400/24=100

En person till D (totalt 4 personer) kan dom börja byta sin arbetstid med om penningmängden ökas till 3200kr
(32 arbetstimmar * 100kr blir 32* 100= 3200)
3200/32=100
Fungerar ekvationen med fyra personer då kan den även fungera med 8 då måste även 64 fungera, en hel by med 2000 personer måste även fungera, då fungerar även en stad med 200 000, ett land med 2 miljoner fungerar också  då måste det fungera med miljarder personer, alla jordens personer kan då byta arbetstid med varandra.

Slutsats
Så länge förhållandet mellan penningmängd medeltimlönen  arbetstimmar och är korrekt så kan det inte uppstå någon arbetslöshet.
Men om vi har personerna A, B, C, D, och vi höjer deras lön utan att ändra penningmängden så kommer det att uppstå arbetslöshet.
Först den riktiga lönen där arbetslöshet inte kan uppstå 3200/32=100
sen höjer vi deras lön till 110kr och låter penningmängden vara oförändrad 3200kr och låter ekvationen ge deras arbetstid 3200/x=110  X = 29 avrundat
3200/29=110    29 arbetstimmar delat på 4 blir 7,25 arbetstimmar en viss arbetslöshet har uppstått
penningmängden 3200kr delad på 4 är 800kr dom kan fysisk bara ha 800kr i sina händer.
När A ska köpa arbetstiden av B så går det inte A har 800kr i handen men
B vill ha 110kr/t *8 = 880kr A kan bara köpa 7 timmar av B, B kan nu inte sälja en arbetstimme och har därför blivit arbetslös en timme per dag.
Arbetslösheten kan upphöra om vi ökar penningmängden, till 3520kr och deras lön kan då vara 110kr/t full sysselsättning uppstår 8 arbetstimmar *4 = 32 arbetstimmar.
3520/32=110
Det finns ett matematiskt förhållande mellan penningmängden medeltimlönen arbetstimmarna, p/m=a, som  styr vår ekonomi, det fungerar precis som i elläran ohms lag.

P/m (penningmängden /medeltimlönen) kan vi påverka och då kan vi styra hur många som kan få ett jobb.
 

Ekvationen där varor ingår

Varuproduktion, varor är bara arbetstid om man härleder det bakåt, så ekvationen gäller även i dagens samhälle där vi har varor.
Person A jobbar 8 timmar en dag och producerar 8 potatisar, person B jobbar 8 timmar och producerar 8 köttbullar
Deras timlön är 100kr en timmes arbetstid kostar då 100kr/t en potatis kostar då 100kr/st och köttbullen kostar även 100kr/st på en arbetsdag tjänar dom 800kr vardera, när arbetsdagen är slut vill dom byta potatisarna mot köttbullarna (8 potatisar a 100kr = 800kr mot 8 köttbullar a 100kr/st=800kr) bytet sker samtidigt för att kunna byta varor (arbetstid) med varandra så måste det finnas minst 1600kr i penningmängd annars är det omöjligt att byta, person A måste fysiskt ha 800kr i handen B måste också ha 800kr i handen, pengarna ska kunna överföras samtidigt och det är omöjligt om det inte finns minst 1600kr i penningmängd.
Om dom ska kunna byta varor så måste penningmängden vara exakt 1600kr
1600/16= 100   (16 = 8+8 arbetstimmar)

N
ästa dag så byter dom potatis och köttbullar igen och får då tillbaka dom pengarna som dom betalade med dagen innan.
Ekvationen kan fortsätta i oändlighet.
Hur många som kan vara med i ekvationen är oändligt.
Utbudet på varor stämmer helt med efterfrågan.
Utbud 8 potatisar a 100kr st = 800kr + 8 köttbullar a 100kr st = 800kr
varorna kostar sammanlagt 1600kr
Efterfrågan kommer av 8 + 8 timmars lönearbete a 100kr/t det ger 1600kr
varuutbudet kostar 1600kr köpkraften är 1600kr

Man kan även se det så här.

Först alla varor tjänster är arbetstid alla kostnader kan härledas till arbetstid.
Lönetimmar kan bara finnas om det samtidigt finns arbetstimmar, 5 arbetstimmar skapar 5 lönetimmar.
Kostnaden för en arbetstimme är ju lika med timlönen, en arbetstimme med en timkostnad på 100kr skapar en lönetimme a 100kr, det råder därför perfekt balans mellan produktion och konsumtion.
Det som har producerats måste kunna konsumeras, pengar är bara det vi använder för att byta produktion mot konsumtion.

Slutsats
Ekonomi är en ekvation, p/m=a
Varuutbudet = efterfrågan, så länge ekvationen är i balans.
Penningmängden måste vara i matematisk balans till medeltimlönen och
arbetstimmar.
penningmängd / medeltimlön = arbetstimmar
Ekvationen kan skrivas om så här enligt matematikens lagar.
penningmängd / timlön arbetstimmar   
Medeltimlön = arbetstimmar * penningmängd 
Medeltimlönen vill vi inte ändra på då får vi påverka penningmängden för att få så många sysselsatta som vi vill ha, ren matematik.

Vi kan skapa en bättre värld för oss och våra barn.


nationalekonomi.teori@gmail.com                                               ©

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar