torsdag 19 april 2012

En matematisk omöjlighet.

Vi kan inte öka lönerna utan att samtidigt öka penningmängden minst lika mycket, jag kan bevisa att det är matematisk omöjlig.

Exempel säg att medeltimlönen är 150kr och att penningmängden är 100 miljarder.
Vi ökar lönerna varje år med 5% och lämnar penningmängden oförändrad.
Det tar då 417 år för medeltimlönen att bli större än penningmängden, vilket inte kan fungera i verkligheten, vi har nått en matematisk omöjlighet.
Timlönen * löneökningen i % och antalet år = medeltimlönen i framtiden
150*1,05^417 = 103 miljarder det går fort, lönerna ökar med exponentiell tillväxt.
Enklare matte 150kr 5% i lönelyft ger 157kr,
Nästa år tar du 157kr med 5% i löneökning det blir 164kr.
Nästa år tar du 164kr med 5% i löneökning det blir 172kr.
Så fortsätter du i 417 år, då är medeltimlönen 103 miljarder, matematisk så är det faktiskt så, det innebär att alla pengar som finns i landet inte räcker för att betala ut en enda timlön.

Vi gör en matematisk beräkning där vi varje år ökar lönerna med 5% och penningmängden med 2%.
Säg att timlönen är 150kr och penningmängden är 100 miljarder, det tar 701 år men då är timlönen större än penningmängden.
Sammanfattning, penningmängden måste öka minst lika mycket i procent som medeltimlönen annars så blir timlönen större än penningmängden på lång sikt och då fungerar inte ekonomin.
Ekonomiteorier där man inte vill öka penningmängden men tycker att löneökningar är bra går emot matematiken, dom ekonomiteorierna kan rent matematisk inte vara riktiga.
Ökar vi lönerna mer än penningmängden räknat i % så går ekonomin mot en säker död, det är skrivet i sten för det går att matematiskt bevisa.

 Redan första året lönerna ökar mer än penningmängden så får det en negativ effekt på sysselsättningen,
Det finns en kvot  p/m   (penningmängden / medeltimlönen) som påverkar sysselsättningen.
Vi gör ett rent teoretiskt räkneexempel på hur många löner som  kan betalas ut med 100 miljarder i penningmängd och 25000kr i månadslön, 4 miljoner månadslöner räcker pengarna till    (100000000000/25000=4000000)
Vi ökar lönen med 5% till 26250kr och räknar ut hur många månadslöner pengarna nu räcker till,  3,8 miljoner månadslöner blir det  (100000000000/26250=3809524 )
 190476 personer fick ingen månadslön det fanns inga pengar till deras lön.
Arbetslösheten ökade med 4,8%

Ökar vi lönerna mer än penningmängden räknat i % så får det katastrofala konsekvenser för ekonomin.


Vissa ekonomiteorier är helt felaktiga, sådana felaktiga teorier sprids på bloggar och även i vissa tidningar. 
Ökar vi penningmängden med endast med 1-2% (guldpengar) och ökar lönerna med 3% så ökar arbetslösheten direkt.

I praktiken så måste penningmängden  öka betydligt mer än lönerna.
Befolkningen ökar då måste fler kunna få ett lönearbete, fler i befolkningen lönearbetar, ekonomin växer.
Kvoten p/m (penningmängden / medeltimlönen) måste hela tiden öka när exempelvis befolkningen ökar.

Kvoten p/m har dagens nationalekonomiska teoerer missat betydelsen av.
Ökar vi kvoten p/m så ökar syselsättningen.

Ett liknande matematiskt förhållande, men där går det snabbare.
"Riskornen på schackbrädet,även sädeskornen på schackbrädet, är ett matematiskt problem som visar den snabba ökningshastigheten vid exponentiell tillväxt.
Om man på ett schackbrädes rutor lägger riskorn så att man på den första rutan placerar ett riskorn och därefter dubblar antalet för varje ruta, det vill säga på den andra rutan lägger 2, på den tredje 4, på den fjärde 8 etcetera, hur många riskorn kommer då att ligga på schackbrädet när det lagts ut riskorn på samtliga 64 rutor?"
Talet blir 18 446 744 073 709 551 615 eller ungefär 18 triljoner.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Riskornen_p%C3%A5_schackbr%C3%A4det

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar